Plaça Gestor R+D

Plaça Gestor R+D:
MiceLab Research Group (Universitat de Girona): https://seu.udg.edu/…/tauler-danuncis…/idanu
Missió:
Planificar, organitzar i supervisar els projectes i/o processos de l’àmbit de recerca, d’acord amb els objectius establerts per tal de garantir-ne l’assoliment.
Funcions:
 • Planificar, organitzar i supervisar els processos de cerca i de sol·licitud de convocatòries de projectes, especialment a nivell internacional, actuant de referent.
 • Col·laborar i donar suport tècnic en la redacció de projectes i textos científics, especialment en els d’àmbit internacional.
 • Planificar i supervisar la organització interna del grup de recerca.
 • Participar en fires i reunions científiques per crear sinèrgies amb empreses i institucions, així com dur a terme la prospecció d’empreses potencialment interessades en serveis de transferència de tecnologia per aconseguir la signatura de convenis de recerca o de col·laboracions.
 • Promoure i organitzar activitats científiques internes i externes per a la sol·licitud de projectes i d’ajuts.
 • Dissenyar i elaborar procediments per al processament de la informació de la recerca resultant de projectes (gestió de dades, indicadors i accés obert).
 • Col·laborar en el disseny i manteniment dels espais web de projectes, en català, castellà i anglès, així com en la difusió mitjançant les xarxes socials.
 • Detectar, analitzar i resoldre les demandes i necessitats de les persones usuàries per tal d’assolir una atenció orientada i adaptada.
 • Identificar i fer propostes de millora, per tal de garantir l’actualització permanent dels processos.
 • Treballar de manera coordinada amb el personal investigador i d’administració del seu àmbit i amb els àmbits de referència per tal d’acomplir els processos.
 • Participar en el disseny, desenvolupar, implantar i fer el seguiment de projectes del seu àmbit.
 • Participar en projectes de caràcter extraordinari.
Entorn de treball excitant, amb molts projectes en marxa, amb flexibilitat, bon ambient i la oportunitat d’aprendre sobre com solicitar, gestionar i justificar projectes de R+D nacionals i europeus, colaboracions amb empreses i explotació de la R+D.
El contracte inicial és de 4 mesos, el objetiu es la continuitat del contracte de manera indefinida.